Club Rando Ygos

Club Rando Ygos

RETRO EXPEDITIONSPITON DES NEIGES 3071m (2008) Ile de La Réunion
PITON DES NEIGES 3071m (2008) Ile de La Réunion

MONT BLANC (4807m)   2007
MONT BLANC (4807m) 2007

GRAND PARADIS (4061m) ITALIE 2007
GRAND PARADIS (4061m) ITALIE 2007

NASO DU LISKAMM (4272m) ITALIE 2006
NASO DU LISKAMM (4272m) ITALIE 2006

CASTOR (4228m) ITALIE 2006
CASTOR (4228m) ITALIE 2006

ISLAND PEAK (6189m) NEPAL  2001
ISLAND PEAK (6189m) NEPAL 2001

KALAPATAR (5545m) NEPAL  2001
KALAPATAR (5545m) NEPAL 2001

KILIMANDJARO (5894m) TANZANIE 1998
KILIMANDJARO (5894m) TANZANIE 1998

MONT BLANC  (4807m) 1995
MONT BLANC (4807m) 1995

GRAND PARADIS (4061m) ITALIE  1995
GRAND PARADIS (4061m) ITALIE 1995